ออฟฟิศซินโดรม คืออะไร รักษาอย่างไร?

ออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ และเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) เกิดขึ้นได้จากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมักเดิมซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง โดยไม่ได้ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ และเกิดกล้ามเนื้ออักเสบ โดยเฉพาะบริเวณ คอ หลัง บ่า ไหล่ และข้อมือ ซึ่งอาการเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม..