กันยายน 28, 2021

Building cost control สอนให้เป็นคนรอบคอบ บางโครงการ สถาปนิกต้องรับผิดชอบโครงการใหญ่ๆ

Building cost control สอนให้เป็นคนรอบคอบ
บางโครงการ สถาปนิกต้องรับผิดชอบโครงการใหญ่ๆ ที่มีงบประมาณจำนวนมหาศาล ความรับผิดชอบก็ยิ่งตามมา ซึ่งในการออกแบบสถาปนิกก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่งบประมาณในการก่อสร้าง จนถึง ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ปัจจัยเหล่านี้จึงฝึกให้สถาปนิกมีความรอบคอบในการออกแบบแต่ละครั้ง เนื่องจากการแก้ไขโครงการใหญ่ๆ อาจทำได้ยาก และสิ่งก่อสร้างก็มักจะตั้งอยู่เป็นระยะเวลานานหรือค่อนข้างที่จะถาวร

สนับสนุนโดย สถาปนิก