เตือน 11 อำเภอ “โคราช” ระวังน้ำท่วมอีก เขื่อนลำตะคองระบายน้ำ

“โคราช” ออกประกาศเตือนประชาชนใน 11 อำเภอ เฝ้าระวังระดับน้ำ หลัง “เขื่อนลำตะคอง” จะเริ่มระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (25 ต.ค.64)

วันนี้ (24 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ว่า จังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง โดยมีใจความว่า

จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่

อำเภอสีคิ้ว
อำเภอสูงเนิน
อำเภอขามทะเลสอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอจักราช
อำเภอโนนสูง
อำเภอพิมาย
อำเภอชุมพวง
อำเภอลำทะเมนชัย
อำเภอเมืองยาง

รวมถึงพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่าง 325.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร

แต่ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างลำตะคองอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 50-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก จึงจำเป็นต้องทยอยการะระบายน้ำ คาสิโน

ด้วยอัตรา 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 1-1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง โดยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมระดมทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

แล้งรับปีใหม่ โคราชจ่อขาดน้ำ 197 หมู่บ้าน ตั้งแต่ ม.ค. 63 ลำตะคองเหลือน้ำใช้ได้ไม่ถึงครึ่ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจากแหล่งน้ำต่างๆ แห้งเหือดลงอย่างรวดเร็วจากผลของสภาพอากาศที่ร้อนแล้ง โดยปริมาณน้ำใน 4 อ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด ประกอบด้วย อ่างกักเก็บน้ำลำตะคอง สภาพน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 52.11 เป็นน้ำใช้การได้ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 48.38 ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เหลืออยู่ที่ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 15.93 เป็นน้ำใช้การได้ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 15.54 เท่านั้น

ส่วนอ่างเก็บน้ำมูลบน เหลืออยู่ที่ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35.68 เป็นน้ำใช้การได้ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 32.32 และอ่างเก็บน้ำลำแชะ เหลือปริมาตรน้ำอยู่ที่ 90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 33.04 เป็นน้ำใช้การได้ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 31.29

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 อ่างฯ เหลือปริมาตรน้ำรวม 91 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 27.72 และเป็นน้ำใช้การได้ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 21.92 ทำให้ปริมาตรน้ำรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง เหลือเฉลี่ย 421 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 34.62 แต่เป็นน้ำใช้การได้ 359 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 31.14

สำหรับข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 13 / 2563 ระบุว่า มี 22 หมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จำเป็นต้องนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ขณะนี้ได้เจาะบ่อบาดาลช่วยไปแล้ว 3 หมู่บ้าน ยังคงเหลืออีก 19 หมู่บ้านที่ต้องแจกจ่ายน้ำ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ทั้ง 32 อำเภอ เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

พร้อมกับประเมินว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป จะมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำประมาณ 197 หมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้กำลังลำเลียงสูบส่งน้ำไปช่วย 197 หมู่บ้านเป้าหมายเหล่านี้แล้ว เพื่อให้เพียงพอใช้ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ขณะเดียวกัน มีแผนดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมอีก 60 หมู่บ้าน แต่หลังจากลงไปสำรวจ มี 20 หมู่บ้านที่พื้นที่มีความเค็มสูง ไม่สามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเหลือเป้าหมายขุดเจาะบ่อบาดาลเพียง 40 หมู่บ้านเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ได้รายงานว่า จะขอลดการระบายน้ำลงจากปกติ 3 – 5 มิลลิเมตร/วินาที จะเหลือ 2 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เกษตรกรจึงต้องหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน เพื่อเก็บสำรองน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด จนกว่าจะมีน้ำเข้ามาเติมในช่วงฤดูฝน ซึ่งการจ่ายน้ำจะสงวนไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ทุกคนจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัด

“ตอนนี้การประปาเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่มีปัญหา แต่มีการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ซึ่งทางจังหวัดฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคไปตลอดฤดูแล้งนี้ให้ได้” นายวิเชียร กล่าว

เขื่อนลำตะคอง ระดับน้ำเหลือ 66 เปอร์เซ็นต์ ประกาศงดทำนาปรัง

เขื่อนลำตะคอง โคราช เหลือน้ำ 66 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยน้ำวันละ 4 แสน ลบ.ม.ให้ประปาชุมชน พร้อมประกาศงดทำนาปรังทั้งหมด

วันนี้ (8 มี.ค.) นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการสำรวจสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พบว่าวันนี้ยังมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 207.69 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 66.04 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยถือว่ายังมีปริมาณน้ำที่มากพอที่จะบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้ได้

ซึ่งขณะนี้ ทางเขื่อนลำตะคอง ได้ปล่อยน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และหล่อเลี้ยงระบบนิเวศเฉลี่ยวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสูบน้ำดิบเก็บไว้ในแหล่งน้ำสำหรับทำประปาหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ก็ได้ประกาศแจ้งขอความร่วมมือกับประชาชนให้งดปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากทางชลประทานไม่มีน้ำเพียงพอที่จะจ่ายให้ทำการเกษตร เพื่อป้องกันการเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังได้

Grace

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สธ.ไม่กังวลแม้ไทยพบติดเชื้อโควิดพันธุ์เดลตาพลัส 1 ราย

อังคาร ต.ค. 26 , 2021
สธ. กระทรวงสาธารณสุขไม่กังวลแม้ไทยพบผู้ติดเชื้อโคว […]