กันยายน 28, 2021

อบจ.แพร่ ดำเนินการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ เพิ่มอีก 19 ต้น

อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ดำเนินการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ เพิ่มอีก 19 ต้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ สจ.เดี่ยว สจ.หนุ่มไฟแรง นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.เขต 6 อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ติดตามการติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย พร.ถ.1-0029 บ้านดอนดี ตำบลกาญจนส-บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง เพื่อให้มีแสงสว่างบนถนน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน