กันยายน 17, 2021

กีฬาอัพเดทใหม่ทุกวัน

อัพเดทใหม่ล่าสุด กีฬาฟุตบอล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้นายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าทำการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ และเจ้าหน้าที่โครงการหลวงแม่สะเรียง ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนหมู่บ้านอมพายและชุมชนใกล้เคียง