สธ.ไม่กังวลแม้ไทยพบติดเชื้อโควิดพันธุ์เดลตาพลัส 1 ราย

สธ. กระทรวงสาธารณสุขไม่กังวลแม้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา พลัส 1 ราย ยืนยันมีระบบเฝ้าระวังติดตามข้อมูล แนะประชาชนยังคงต้องใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวดต่อไป

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 และการฉีดวัคซีน ว่า สถานการณ์โควิด 19

วันนี้มีผู้ป่วยรักษาหาย 9,589 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 8,675 ราย เสียชีวิต 44 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรังถึง 95% ขอให้กลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดป่วยหนักและเสียชีวิต

สำหรับการติดเชื้อใน กทม. และปริมณฑลขณะนี้ลดลงสอดคล้องกับภาพรวมทั้งประเทศ พื้นที่ชายแดนใต้ยังมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 23% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เร่งรัดการฉีดวัคซีน จัดทีมเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อแยกผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เข้าสู่ระบบรักษา และเพิ่มจำนวนเตียงให้เพียงพอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนาและประชาชนเป็นอย่างดี คาสิโน

ทั้งนี้ นพ.เฉวตสรร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่น่าสนใจของการติดและแพร่เชื้อโควิด 19 คือ กิจกรรมงานศพซึ่งกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 19 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อ 747 ราย เช่น จ.จันทบุรี มีผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับงานศพ 153 ราย, อุบลราชธานี 119 ราย, ปราจีนบุรี 79 ราย, อุดรธานี 72 ราย, สระแก้ว 39 ราย เป็นต้น

โดยกิจกรรมเสี่ยง คือ การรับประทานอาหารร่วมกัน, การดื่มสุราและใช้แก้วน้ำร่วมกัน, สวมหน้ากากอนามัยผิดวิธีหรือไม่สวมหน้ากากอนามัย, เล่นพนัน, การพักค้างแรมร่วมกับเจ้าภาพ รวมถึงการเข้าร่วมงานทั้งที่มีอาการป่วย ดังนั้น ขอให้ผู้ไปร่วมงานเว้นระยะห่าง ไม่ถอดหน้ากากอนามัย ไม่ควรดื่มสุราร่วมกันเพราะจะทำให้เกิดความใกล้ชิดและหย่อนยานการระมัดระวังตัวจนเกิดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างพูดคุยหรือไอจามได้

ส่วนความกังวลของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า พลัส ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามการติดเชื้อในประเทศอังกฤษพบว่าเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 6% ของสายพันธุ์อื่นๆ การแพร่ระบาดส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายพันธุ์เดิม โดยกระทรวงสาธารณสุขมีระบบเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา ขอให้ประชาชนอย่ากังวล เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่มีการยกระดับของสายพันธุ์ ที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้า พลัส เพียง 1 ราย และไม่มีรายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

“ในช่วงที่น้ำหลากอาจพบการติดเชื้อโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนจากการเล่นน้ำ เนื่องจากมีการใกล้ชิด พูดคุย สัมผัสสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย หรือติดจากคนในครอบครัวที่ติดเชื้อแต่มีอาการน้อยและนำไปแพร่โรคได้” นพ.เฉวตสรร กล่าว

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 24 ตุลาคม 2564 สะสม 70,505,802 โดส ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 39,999,692 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 28,372,531 ราย เข็ม 3 จำนวน 2,133,579 ราย เฉพาะวันที่ 24 ตุลาคม ฉีดได้เพิ่ม 226,178 โดส การฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ภาพรวมอยู่ที่ 76.2% โดย กทม.ฉีดได้เกิน 100% รองลงมาคือ ภูเก็ต 82.7% ชลบุรี 79.3% สมุทรปราการ 72.4% ส่วนจังหวัดอื่นๆ เกิน 50%

สำหรับการฉีดวัคซีนนักเรียนขณะนี้ได้ฉีดไปแล้ว 1,605,391 ราย หากผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนเพิ่มเติมขอให้ติดต่อที่โรงเรียนเพื่อรวบรวมรายชื่อรับการจัดสรรวัคซีนต่อไป

โควิดสายพันธุ์เดลตาบุกแล้ว 72 จังหวัด สัปดาห์ก่อนสุ่มตรวจใน กทม.เจอกว่า 82%

สธ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยปัจจุบันโควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดแล้ว 72 จังหวัดทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสุ่มใน กทม. พบในสัดส่วนถึง 82.7%

วันนี้ (30 ก.ค.) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการว่า แนวโน้มในภาพรวมของประเทศจากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 23 กรกฎาคม 2564

จากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,206 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 2,215 ราย (69.1%) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว ส่วนสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) พบจำนวน 905 ราย (28.2%) และสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 86 ราย (2.7%)

โดยพบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากทั้งหมดจำนวน 1,273 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา จำนวน 1,053 ราย (82.7%) สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 220 ราย (17.3%) ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ

ส่วนภูมิภาคพบผู้ติดเชื้อจากทั้งหมดจำนวน 1,933 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 1,162 ราย (60.2%) สายพันธุ์อัลฟา 685 ราย (35.4%) และสายพันธุ์เบตา 86 ราย (4.4%) โดยสายพันธุ์เดลตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขณะนี้พบแล้ว 72 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์อัลฟาและสายพันธุ์เบตามีแนวโน้มสัดส่วนลดลง

โดยสายพันธุ์เบตาส่วนใหญ่ยังพบในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุดที่จังหวัดนราธิวาส และมีจำนวนประปรายในจังหวัดปัตตานี สตูล ตรัง กระบี่ สุราษฏร์ธานี และมีพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬ

สำหรับสายพันธุ์เบตาที่พบที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมาพบ 4 ราย สัปดาห์นี้พบ 1 รายเป็นญาติกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นข้อมูลการเฝ้าระวังทั้งประเทศระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 13,311 ราย (61.18%) สายพันธุ์เดลตา จำนวน 7,977 ราย (36.67%) และสายพันธุ์เบตา จำนวน 468 ราย (2.15%) ส่วนการติดเชื้อร่วม 2 สายพันธุ์ (Mix infection) ขณะนี้ยังไม่พบรายใหม่เพิ่มแต่อย่างใด

Grace

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

บุกพิสูจน์ คลิปดัง TikTok รูปปั้นฤาษีกะพริบตา วัดดังพิษณุโลก

พุธ ต.ค. 27 , 2021
บุกพิสูจน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน […]