กันยายน 28, 2021

กองทัพ ใช้ทหารม้าลาดตระเวน 3 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงราย

กองทัพ ใช้ทหารม้าลาดตระเวน 3 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 ทางกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำม้ามาใช้ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจบริเวณท่าข้ามปางห้า 4 บ้านปางห้า หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กองทัพ

ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแนวชายแดน ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่จัน ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้น จำนวน 108 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่เสี่ยง 9 แห่งของจังหวัด เพื่อสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย